Tuyển dụng

POSTED DATE

EXPIRY DATE

HOTEL 

CONTACT PERSON

31 Jul 19  15 Aug 19

 Nhân Viên Hành Lý: 01

 NV Lễ Tân : 03

Ms Duyen

HR Manager

Email: hr@harmonysaigonhotel.com

Tel: 028 39254 888