info@harmonysaigonhotel.com
24/7 Center:+84 028 3925 4888
32A - 34 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam